Dlouhodobý majetek_test č. 5

No Description

Společnost má limit pro zařazení do dlouhodobého majetku shodný se zákonem o dani z příjmů, tzn. pro dlouh. hmotný majetek 40 000 Kč a pro dlouh. nehmotný majetek 60 000 Kč.

Return to the quiz maker homepage.

Sorry. You need to have Javascript enabled to view this content. It is designed for use with Internet Explorer 8+, Firefox 10+, Chrome 17+, Android 2.0+, iOS 4.0+